Bursa hirdetmény

Készült: 2013. október 11. péntek

 

Értesítjük a lakosságot, hogy Szigliget Község Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében támogatni kívánja az Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatókat, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Ösztöndíjra pályázhatnak a 2013. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2014. őszén már nem áll fenn, úgy a 2014/2015. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

 

Továbbá a pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok is jelentkezhetnek, akik:

 

- a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy
- felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek

 

és a 2014/2015. tanév első félévétől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

 

- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt,
- Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2014-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2014/2015. tanévben ténylegesen megkezdik.

 

A részletes pályázati kiírás és tájékoztató az Önkormányzatnál beszerezhető.

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. november 15.

 

 

 

Szigliget, 2013. október 8.

 

 

 

Lutár Mária sk.
jegyző

Találatok: 1330
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd