HIRDETMÉNY

 

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a 2015 /2016 - os nevelési évre

az óvodás korú gyermekek jelentkezése a

Szigligeti Napközi Otthonos Óvodában
2015 május 11. - május 15.

közötti időben történik

 

Az óvoda felvételi körzete Szigliget, Hegymagas község közigazgatási területe.

 

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2015. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a 2015 szeptembere utáni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2015. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Az óvodai nevelési év 2015. szeptember 1-én kezdődik, és 2016. augusztus 31-ig tart. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik a harmadik életév betöltését követően. Az óvoda felveheti a körzetében lakó 2 és fél éves gyermeket is, ha a három éves és annál idősebb gyermekek óvodai felvételi kérelmét teljesítette, és van szabad férőhelye.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • Óvodai jelentkezési lap
  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló lakcímkártya
  • Gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • Szülő/gondviselő személyi azonosító és lakcímet igazoló lakcímkártya
  • Gyermek Taj kártyája
  • A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum
  • Gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat ( ha rendelkeznek vele)

 

A beíratás munkanapokon 800-1600 óra közötti időben történik.

 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be az önkormányzat jegyzőjéhez címezve, - az óvoda vezetőjénél. A kérelemmel kapcsolatban az óvoda fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.

 

                         

S z a l a y   Csabáné s.k
Óvodavezető
Találatok: 1731
DMC Firewall is a Joomla Security extension!