Debreczenyi Gyula

Kategória: qr

Debreczenyi Gyula
1883-1936

É 46°47'7.54"
K 17°26'39.95"

 debreczeni

Debreczenyi Gyula 1883. február 11-én született Veszprémben, Döbröczönyi Gábor cipészmester, és Bősze Emília fiaként. Gyermekkorától kezdve vallásosan ne-velték, így komoly hitbéli tudásra tett szert. Fiatalon elhatározta, hogy papi hivatást vállal. Tanulmányai után 1905. május 26-án szentelték pappá, és még ebben az év-ben megkapta a lesencetomaji kápláni állást. Hitbéli tudását tovább csiszolva 1913. szeptember 23-án zsinati vizsgát tett. Az ezt követő öt évben ideiglenesen admin-kisegítő volt. 1917-től ismét Lesencetomajon látta el kápláni feladatait, majd 1920. január 1-jétől Nemestördemic plébánosává nevezték ki.
A nemestördemici egyházközség sokat köszönhet a lelkes papnak. Minden község-ben tanítói állást szervezett, Tördemicen négytantermes, Szigligeten pedig egytantermes iskolát építetett. Az ő nevéhez írható nagy részben a tördemici utca kikövezése, a szigligeti balatoni műút és a hajókikötő megépíttetése, az Eger-víz le-csapolása, a kápláni lakás építése, a Hangya Fogyasztási és Hitelszövetkezet létesíté-se is. Munkásságának elismeréséül Rott Nándor püspök 1934-ben tiszteletbeli espe-resi címmel tűntette ki.
1936. február 28-án halt meg a gondoskodó pap. Sírja a badacsonytördemici temetőben található.
Halála után ekként örökítették meg emlékét: „A megboldogult példaképe volt a jó és hívei lelki és anyagi javaiért egyaránt fáradó, a nép és a Balaton-vidék kultu-rális emelkedését állandóan szem előtt tartó, gondos lelkipásztornak. Reálisan fogta fel a falusi plébános hivatását abban, hogy a nehezen mozduló falunak igényeit és szükségleteit ne csak lássa és emlegesse, hanem azokat minden módon kielégítse. Szüntelen mozgásban volt, állandóan járt a megyei és állami hatóságoknál, elsősorban a saját plébániájának községei érdekében s ezzel összekapcsolta az egész Balaton-vidék érdekeit is. Sok gondolatot termelt, és tervet eszelt ki. Nem egy olyan alkotása van a vidéknek, mely egyenesen neki köszönheti létét. Olyan iskolát emelt községeiben, melyet inkább túlméretezettnek mondtak abban az időben, mint kicsinek.
Amit lelkipásztori munkában a sokoldalú elfoglaltsága mellett maga nem vé-gezhetett el, azt hűségesen végeztette káplánjával és más segéderőkkel. Az egész esperesi kerületnek jó, szerető tagja volt, kinél támaszt, tanácsot, irányítást, buzdí-tást talált minden pap. Páratlanul szívélyes és jókedvű házigazda volt, aki azt az időt, melyet kollégáinak szánt, soha nem sajnálta és nem tekintette elveszett időnek, amit velük tanácskozásban töltött el." (Körlevél; 1936. márc. 31.)
2001-ben, a szigligeti kikötőben emléktáblát, 2007-ben Badacsonytördemicen szobrot avattak tiszteletére, így jelezvén az utókor hálás emlékezetét.

Térkép      Lista      Google navigáció

Találatok: 105
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd