Általános iskolai beíratás

 

HIRDETMÉNY

az általános iskolába történő beíratásról

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2016/2017. tanévre történő
általános iskolai beíratás ideje:

2016. április 14. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óráig,
2016. április 15. (péntek) 8.00 - 19.00 óráig.

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2016. szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek TAJ-kártyája,
- a szülő/gondviselő személyi igazolványa, a szülői felügyeleti jogokkal kapcsolatos nyilatkozat.

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.

A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.

Az iskola fenntartójáról a http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso internetes oldalon tájékozódhatnak.

A 2016/2017. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete megtekinthető
a Hirdetmény mellékletében, a https://www.kir.hu/KIR2_KORZET_Lakossagi internetes oldalon,
továbbá megismerhető a járási hivatalokban, a tankerületi igazgatóságokon, a polgármesteri
hivatalokban, az általános iskolákban és az óvodákban.

 

Találatok: 1111
Our website is protected by DMC Firewall!