Pályázati kiírás

Szigliget, Kisfaludy u. 24. sz. alatt lévő kézműves műhely üzemeltetésére

Szigliget község Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában álló Szigliget, Kisfaludy u. 24. sz. alatt lévő kézműves műhely bérbeadására.

A kézműves műhely üzemeltetésének célja a községben élők, valamint a várat, a község nevezetességeit látogatók színvonalas kiszolgálása.

A bérlemény jellemzői

Nagysága: 24 m2 műhely, 24 m2 padlástér, 4,5 m2 személyzeti mosdó, zuhanyzó, WC helyiség

Közművesítettség: víz, villany, csatorna,

A bérlemény külön árammérővel felszerelt. A víz- és csatornadíjat az önkormányzat fizeti ki a szolgáltató számlája alapján, melyet az almérőn mért fogyasztás szerint a bérlőnek továbbszámláz. A villanyáram igénybevételére a szolgáltatóval (ÉDÁSZ) a bérlőnek kell szerződést kötni.
Az üzemeltetés során keletkezett házi szemét elszállítására a közszolgáltatóval szerződést kell kötni.

A bérlőnek a tevékenység gyakorlásához szükséges képesítéssel kell rendelkeznie.

A helyiségek felszerelés nélkül bérelhetőek.

A működési engedélyhez szükséges szakhatósági hozzájárulásokat, engedélyeket bérlőnek kell beszerezni.

A bérelt helyiség bármilyen átalakításához a bérbeadó engedélye szükséges. A bérelt helyiség tovább bérbe nem adható.

A bérlet időtartama: 2020. december 31-ig tartó határozott időre szól.

A bérlő kijelölése nyilvános pályázat útján történik.

A bérleti díj nagyságára a pályázónak ajánlatot kell adnia. A minimális bérleti díj összege 250.000 Ft/év.

A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy kötelezettséget vállal az általa megajánlott éves bérleti díj befizetésére. A bérleti díjat minden évben, legkésőbb július 30-ig kell az önkormányzat költségvetési számlájára befizetni.
Az önkormányzat fenntartja a jogot a bérleti díj évenkénti emelésére, melynek mértéke nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző évre, a KSH által közölt infláció mértékét.

A szerződést a bérlő a naptári év végével, 2 hónapos felmondási határidővel mondhatja fel.
Amennyiben a bérlő a bérleti díj fizetést határidőre nem teljesíti, bérbeadó a bérleti szerződést felmondottnak tekinti. Bérbeadó rendes felmondással felmondhatja a szerződést amennyiben bérlő a pályázati kiírásban meghatározott és nyilatkozatban vállalt kötelezettséget nem teljesíti.

A bérlő köteles az épületben lévő berendezési tárgyakra, eszközökre, árura stb. a bérleti szerződés aláírását követő 1 hónapon belül biztosítást kötni, az erre vonatkozó szerződést a bérbeadónak be kell mutatni.
Az üzlethelyiség és a hozzátartozó kiszolgáló helyiségek folyamatos karbantartásáról, a javítási munkákról (meszelés, festés burkolatok javítása, beépített szerelvények javítása, cseréje) a bérlőnek kell gondoskodni. Az épületre az önkormányzat köt biztosítási szerződést.

A pályázaton csak azok a pályázók vehetnek részt, akiknek az önkormányzat felé nincs tartozása, valamint, akiknek a pályázata tartalmazza a következőket:

  • a folytatni kívánt üzletkör, tevékenységi kör megjelölését,
  • a pályázó üzemeltetéssel kapcsolatos elképzeléseit,
  • a jelenlegi milyen tevékenységet folytat a pályázó, annak rövid leírását,
  • nyilatkozatot a pályázati kiírásban foglaltak elfogadására,
  • a megajánlott bérleti díj összegét (Ft/év)
  • a tevékenység gyakorlásához szükséges képzettség igazolása.

Az eljárással kapcsolatos határidők:

A bérlemény 2017. március 17-én 11.00 óra és 12.00 óra között megtekinthető.

A pályázat leadási határideje:                    2017. március 29. 13.00 óra
Helye:                                                            Szigliget Község Önkormányzata
                                                                       Szigliget Kossuth utca 54.

 

A pályázat bontásának ideje:                      2017 március. 29 14.00 óra
A pályázat elbírálásának határideje:          2017. április 6.

A pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatokat Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. A bérlő kiválasztása a pályázati kiírás alapján, az összességében legelőnyösebb ajánlat alapján történik.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

- a pályázó üzemeltetéssel kapcsolatos elképzelései
- ajánlott ár
- szakmai felkészültség, végzettség
- referencia

A pályázók a pályázat eredményéről 2017. április 13-ig írásos tájékoztatást kapnak.

A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázati eljárás lefolytatása a pályáztatót nem kötelezi szerződéskötésre.

Határidőn túl érkező ajánlatok nem vesznek részt a bontásban. Ezeket a pályázatokat az önkormányzat a pályázónak sértetlenül visszaszolgáltatja.

A pályázatokat kettős zárt borítékban kell leadni. A belső borítékra kérjük az alábbiakat ráírni: „Kézműves műhely”.

             

Szigliget, 2017. március 13.

Találatok: 175
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd