„Szigligetért” emlékérem átadása

A Szigligeti Táj- és Településvédő Kör október 14-én tartotta nyílt elnökségi ülését az Általános Iskolában. A rendezvényen átadták a „Szigligetért” emlékérmet, amit ebben az évben dr. Laposa József tájépítész vehetett át."

L A U D Á C I Ó

 

Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort:
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül.(Kölcsey)

Dr. Laposa József tájépítész kapcsolata a Szigligeti Táj-és Településvédő Körrel, több évtizedes múltra tekint vissza, ami azt jelenti egyben, hogy azóta használjuk tudását a Szigligetért folytatott munkálkodásunkban.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mindannyian a „Nagysemmiből” jöttünk és a „Nagysemmiben” fogunk eltűnni. Ami a kettő között van, az, az életünk. Azt vallom, hogy e két pont között lévő, ismeretlen hosszúságú szakaszban, az a feladatunk, hogy nyomot hagyjunk benne a haza, és az utókor számára. Tudjuk, hogy a kitaposott úton járni könnyebb, mint a járatlanon. A közmondás is azt mondja, arra tanít, hogy a „járt utat, járatlanért el ne hagyd.” De vannak, akinek mégiscsak az az osztályrész jutott, hogy elsőnek menjenek végig az általuk jónak vélt úton, hogy ezzel megkönnyítsék az utánuk következők haladását. Az említett közmondás azt is jelenti, hogy ami jó és sikeres volt a múltban, azt meg kell őrizni. Nos, ehhez kell a szakértő, a lélekkel teli ember, aki (többek között) szakértelmével is hagy nyomot maga után. Laposa József ilyen ember! Évekkel ezelőtt, nem ismertem Őt, de felhívtam telefonon és meg kértem, jönne el Szigligetre az iskolába, előadást tartani a Balaton felvidékről írt könyvéről és beszéljen nekünk az épített környezet, valamint a természet összhangjáról, ezek szoros összetartozásáról, és az ezzel kapcsolatos kötelességéről annak, aki ebbe a rendbe be kíván avatkozni, mert egy építkezéssel, a föld megművelésével, mindenki beleavatkozik a környezete rendjébe. A telefon felkérés óta is, majdnem minden esztendőben, a „Szép ház - szép kert” mozgalmunk zsűrijében jelen van és hozzájárul, hogy döntésünk a díj oda ítélésében, helyes legyen.
Az általa tartott bor bemutató azt a célt szolgálta, hogy a nyaraló vendégek találkozhassanak Szigligeten is Badacsony híres boraival. Mindez hasznosulhatott azoknál, akik nyitottak voltak a megújulásra úgy, hogy a hagyományok be-és megtartásával, újra jó és még jobb borok szülessenek.
Nem kis hatással volt Szigliget arculatára azzal, hogy megalkotta Szigliget településtervét. Utcák, utak viselik keze nyomát. Mindig lehet segítő készségére számítani.
Az érem odaítélésének Alapszabálya feltételként írja elő, hogy csak annak adományozható az emlékérem, aki nem munkaköri, szolgálati, kényszerből teszi azt, amit mi, a Kör, jónak, kívánatosnak ítélünk.
Hölgyeim és Uraim, a táj és település védelme nem egyszerűen anyagi kérdés! A táj megőrzése egyenlő a haza és ezzel a magyar lélek megőrzésével. Azok az őseink, akik fegyverrel védték a városokat, várakat, falvakat és ezzel a bennük lakó embereket, azok a haza lelkét és szellemét is védték, mert azt fontosnak tartották. Akik művelik és megtartják azt a szellemet, lelket, amit a környezet kisugároz, szintén védik azt, amit eleink védtek. Aki óvja mindazt, amit eleink alkottak, és újat is épít, de csak olyat, ami a környezet szelleméből következik, az hazaszerető, és ezért méltó ahhoz a földhöz, ahol él. Ha lehajolva egy marék földet felemelünk, akkor nem tudhatjuk, hogy esetleg egy valaha élt ősünk porát markoltuk-e fel. Ezért is fontos a táj és környezet védése, és folytatása a hagyományoknak, tovább fejlesztve a régiből azt, ami már egyszer megfelelt. Dr. Laposa József ennek szellemében dolgozik, alkot és segített minket a Szigligetért és a benne lakók szebb, jobb környezetéért folyó munkánkban. A Szigligeti Táj-és Településvédő Kört az alapítók nem öncélúan hívták életre, hanem Szigliget, és a benne élők lelkületének megőrzéséért.
Úgy gondoltuk tehát, hogy az idei, 2017 évi, „Szigligetért” emlékérem méltó kezekbe kerül, ha azt Laposa Józsefnek ítéljük.
Tisztelt hölgyeim és uraim, kívánom Szigligetnek, tehát mindnyájunknak, hogy minden esztendőben dr. Laposa József úrhoz méltó, kitüntetendő, jelöltet találjunk a „Szigligetért”emlékérem odaítélésekor.

Szigligeten 2017. október 14.

Elmondta: Brányik Ottó
A Szigligeti Táj-és Településvédő Kör elnökségének tagja.

Találatok: 248
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd