Szigliget birtokosai 1700-1945

Kategória: A szigligeti vár lakói

1702-ben Lipót császár rendeletére lerombolták Szigliget várát. A vár akkori kapitánya Lengyel Miklós. 1708 elején visszatér Zalából és Szigligetből somogyi birtokukra és a kuruc fővezér gróf Esterházy Antalnak a rábeszélésére vállalja a somogyi alispánságot. 1709. év nyarán a kurucokat a labancok kiszorítják Somogyból. A labanc fővezér, Veterani tábornok, Miklós Balaton-melléki birtokairól elhajtja a gulyákat és a nemeseket. 1722-ben feleségül veszi Martonfalvay Magdolnát és rendbe hozza a családi birtokokat. A házasságból 6 gyerek születik: Lajos (1702-1762), id. Gáspár (1704-1755), Krisztina (1710-), Magdolna, Julianna, Borbála.
Krisztina – Nedeczky Károly felesége lesz, és így segíti hozzá a Nedeczky családot a Lesencetomaj és környéke birtokok megszerzéséhez. 1752-ben kastélyt építenek Lesencetomaj falu központjában.
Id. Lengyel Gáspár és Lengyel Lajos útja kettéválik.
Id. Lengyel Gáspár feleségül veszi 1749-ben Sztrányai Juliannát. (1715-1788 -Lengyeltóti) Lengyeltótiban éltek. Okos gazdálkodó, haladó szellemű, tevékeny, adakozó ember volt. Somogy megyei nemzeti szellem központja volt a Lengyeltóti kastély, ide járt gróf Széchenyi Ferenc és gróf Festetics György. 5000 kötetes könyvtár, képtár, vadásztrófea-gyűjteménye volt, ami az Inkey család birtokában volt 1944-ig. (bolgár katonák feldúlták és elégették a gyűjteményt)
A házasságból 3 gyermek születik. Ifjú Lengyel Gáspár (1734-1804.03.03. Lengyeltóti), Antal (1750-1800), Magdolna (1751-1753).
Antal felesége Pallini-Inkey Mária (1756-1798).
Ifj. Lengyel Gáspár felesége gróf Pongrácz Erzsébet (1759-1810). Gáspár 1778 október 13-án bárói rangot nyer, ami jelentős anyagi megterhelést jelentett a családnak, de ennek ellenére valószínű, hogy ő építteti a mai kastélyt képező középső részt lányai részére.
Julianna 1780-ban születik. 1806. július 16-án báró Pásztory Menyhért (1764-1849) - cs. és kir. ezredes, Mária Terézia rend lovagja – felesége lesz.
Krisztina (1782-1814) 1804. október 8-án Lengyeltótiban báró Puteani Vencel felesége lesz. 2 gyermek születik, báró Puteani Sándor (1808. április 30-1861.december 31.) 1826-ban feleségül veszi gróf Czegei Vass Klárát. (1810-1869) 3 gyerekük születik, báró Puteani Kálmán (1834-1883. Szigliget), Natália (1840), Béla (1837-1890).
báró Puteani József (Felsőbogátpuszta 1811 április 20.-1869 július 6. Szigliget).
Sándor és József a szülők korai halála után gyámság alá kerültek. Az anya – báró Lengyel Krisztina – halálával, miután fiú örökös nem volt, a Lengyel család ezen ága kihalt.
1830-ban megkapják anyai örökségüket, József ekkor költözik Szigligetre. 1830. augusztus 9-én a Zala vármegyei közgyűlés kétségtelen nemesek körébe sorolja a báró Puteani családot. 1831-ben kinevezik Zala megye tiszteletbeli jegyzőjévé. 1835. december 8-án feleségül veszi Lukafalvi Zarka Paulinát. Az esküvő Nemestördemicen volt. A kastély első része elképzelhető, hogy ebben az időben készült. A házasságból 4 gyermek születik:

gróf Esterházy János és felesége
gróf Esterházy János és felesége

báró Puteáni Róza:(1836 február 10- 1919 november 3 Kőszeg)Deák Ferenc keresztlánya,2 férje volt, Zalabéri Horváth Ferenc 1857. Babarczy Sándor 1871.
Báró Puteani Ödön: (Szigliget 1840 nov.9.--) Feleségei: Chernel Vilma 1867, Chernel Ilona (szül. Tömörd 1850) 1870, Speidl Ilona 1875. Chernel Ilonától 2 gyermek születik, Vilma-1871 febr.2.- István-1873 jan.28.
Speidl Ilonától,--Ilona.1876 jul.2.—Polin, 1878 márc.31.
Báró Puteani Vilma: (Bp.1850 márc.20.) Férje, báró Puteani Kálmán /Puteani Sándor fia/ cs.és kir.kamarás,őrnagy. Az esküvő Nemestördemicen 1867 aug.8-án volt. 3 gyermek születik: Irma, 1870 dec.24.-1916 jan. Paula, 1872 jan.12-, férje: Bezerédj István Vas vármegye alispánja, esk: 1890 okt. 4. Ilona, 1874 okt.10,--
Báró Puteani Géza: (1847 jan.16-1920.) Felesége, 1873 szept.30. Tömörd: Chernel Irma.
Az utolsó báró, Géza, pazarló életmódja tönkreteszi az ősi birtokot, az eltékozolt, kártyára, nőkre, lóversenyre felcserélt birtokát, 589 hold földet és csaknem 3000 holdat a Balatonból gróf Esterházy Pál 1910-ben megvásárolja. Puteani Géza ezután visszavonul Balatonederics melletti Fekete kastélyba , egykori házvezetőnőjével és lányával.
Nem lehet csupán Esterházy birtoknak tekinteni! Szigligetet, Frystádtler, Svatics, Güns családok terjedelmes szőlőbirtokkal rendelkeztek.

Alex és Péter
Alex és Péter

A kastély történetében 35 év az Esterházyaké, akik kétségtelenül nagyon népszerűek voltak. 1910 után a gróf, jelentős építkezésekbe kezd. Kiépíti a kastély felső udvarát, megszünteti a kastély mellett elhúzó utat, amit a kerítés fölötti útra terel, megépíti a Bujtás-kaput, felépíti a mai alsó kapu melletti kápolnát és ott szép kaput képez angol mintára. Felesége, Stritezi Deym Izabella grófnő Londonban születik 1877 jul.21-én (alsó képen), ízlését, kultúráját onnan hozza, erősen befolyásolja a további változásokat. A falubeliek csak kegyelmes asszonynak hívták, nagyon szerették, minden karácsonykor ajándékokat osztott a szegény gyerekeknek. Esterházy Pál (szül. 1860) ritkán tartózkodott Szigligeten, Uzsát szerette jobban az uzsai erdőt, ott vadászott. A gróf örökös híján elhozza Marcaltőről testvére, id. Esterházy János fiát, Jánost (jobb oldali kép), aki a kiskastélyban lakott, a mai iskola helyén. A fiatal gróf értett a gazdasághoz, mezőgazdasági iskolát végzett. A két kastélynak külön személyzettel rendelkezett, közöttük állandó veszekedés, irigység volt. Gróf Esterházy Jánosnak és feleségének három gyermekük volt: Alexandra, Péter, Franciska.

Az öreg grófné
Az öreg grófné

Esterházy Pál 1932 okt.29-én Bécsben meghal, 1932 nov.2-án Gannán temetik el a családi kriptában. Ezután a fiatal gróf az egyedüli birtokosa az uzsai, a pulai és a szigligeti birtokoknak.
1945 márc.21-én az orosz csapatok bevonulnak Szigligetre, előtte pár nappal a grófnő úgy dönt, hogy elhagyja Szigligetet, elmenekül. 1968 jún. 8-án Lousanne-ban hal meg.

 

Takács József

 

A Lengyel és Puteáni család családfája az 1500-as évek elejétől a 1900-as évek elejéig.

A Lengyel és Puteáni család

Találatok: 7833
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd