Szigliget  ...  A nyelvésznek ez a szó a régi szeg és liget vagy sziget és liget szó összetételét jelenti, és azt, hogy ősi hely, ahol már a magyarság első idejében is lakhattak. A földtan tudósa a harmadkor-végi vulkánosság egyik tanújaként könyveli el a bazalttufával fedett dombokat, a történész a török- és kuruckori szabadságharcok egyik sokat emlegetett helyét látja benne, a természetjáró pedig a balatoni táj ezerszínű szépsége között is az egyik legszebbiket fedezi fel benne újra és újra. Kisfaludy Sándor dicsérete leng itt a dombok fölött:Nagyít a hír, ha szárnyra kél,
Itt valóság több a hírnél,
Ily szépet nem terme még
A magyar vad föld és ég.


Két síkság határán domborodnak a szigligeti halmok. Délről a Balaton fénylő tükre mossa lábaikat, északról a tapolcai nedves, sáros, tőzeges mezőség, a belőle kiemelkedő roppant ősállatokhoz hasonló testes, borszagú hegyekkel. A hímes, zöld és ezüst színű terítő szegélyeként jegenyesorok futnak át a tájon, mint magasra nőtt óriási testőrei az itt látható szépségeknek.
Korhadt, sok dicsőségről mesélő várrom koszorúzza a szigligeti Várhegyet. Körülötte egymás fölé domborodó halmok erdővel és felfelé húzódó szőlősorokkal tarkított oldalai adnak színes keretet a magasba nyúló és elmúlt századokról mesélő romoknak. Délen, a kikötőnél az Aranykagyló hajlatán röppen végig a szem, és nem tud betelni a festményszerű képpel. A Kamonkő feketéllő sziklái alól induló lejtőt végig szőlő borítja, közte pincék, présházak, szőlőbeli hajlékok fehér falai világítanak, itt-ott nagyobb méretű, a tájba beillő üdülőházak épületei emelkednek. Olyan az egész a tó felé lejtő oldalaival, mint egy óriási kagyló, odarakva a tó partjára.
A hegyoldalak körben a tóig lejtenek, szőlősoraik az őrtálló jegenyéknél végződnek. Keleten a völgy fölött a Rókarántó gerincén kis fehér falú kápolna őrzi a kis völgyet, a szépségek tárházát.
Nyugaton nem ér el a tóig a völgyoldal. Megszakad és utána már csak az Óvár teremti meg a kapcsolatot a tóval. Mintha óriások játékos kedve formálta volna a tóparti homokból a szabályos kis kúpot, úgy helyezkedik el az Óvár a völgy szélén. Oldalán szőlőtőkék sorakoznak, majd gyümölcsfák ölelik körül, tetejét pedig, mint valami hatalmas konty, bokrok, fenyők koronázzák.
Gyönyörű ez a táj : szépségével megihlette költőinket, íróinkat, akik szebbnél szebb sorokban, rímekben zengik a táj dicséretét.
Bárhonnan közeledünk Szigliget felé, a régi vár mindenhonnan szemünk elé tárul. Jól helyezték el építői. Mohás falai még elég magasra felnyúlnak, és szinte vonzzák oda a látogatót.
A szigligeti vár egyike azon kevés várainknak, amely a török időkben sohasem hordozta tornyain az ozmán felségjelvényeket. Derék katonái megőrizték függetlenségét 150 éven keresztül. Csak a Habsburg-gyűlölet pusztította el, felrobbantván falait.
Szigliget az ezerszínű balatoni táj egyik gyöngyszeme. Ezzel a honlappal is hozzá akarunk járulni értékeinek megismertetéséhez.